Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka klubben

Agriastipendiet

Stipendiet skall årligen tilldelas den uppfödare av russkaja tsvetnaja bolonka som under innevarande kalenderår haft flest valpköpare som genomfört Betende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH).

Stipendiet bör användas för fortsatt arbete för att förmå fler bolonkaägare att genomföra BPH.

Stipendiaten skall vara registrerad uppfödare hos SKK (inneha godkänt kennelnamn) samt ha varit medlem i Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben under det år stipendiet delas ut för.


 

Stipendiet är för närvarande (2020) 1500 kronor

Stipendiet delas ut årligen i samband med klubbens årsmöte

Stipendiet delades första gången ut för kalenderår 2017

agria_djurforsakring_400

 


Stipendiet tilldelas för år 2020 Elisabeth Cameron

Stipendiet delades inte ut år 2019

Stipendiet tilldelas för år 2018 Annika Nilsson

Stipendiet tilldelas för år 2017 Yvonne Samuelsson.