Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka klubben

Medlemskap

För att bli medlem i Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben betalar du/ni in medlemsavgiften som är 290:- för fullbetalande medlem samt 75:- för familjemedlem bosatt på samma adress för 2018.

Enklast att bli medlem är att betala in till
BGNR: 188-2976 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben

För medlemmar utanför Sverige:
BIC/iban HANDSESS / SE62 6000 0000 0007 4107 4478
Statsfruvägen 30
647 32 Mariefred

Ange vad betalningen avser, namn, adress och telefonnummer samt mailadress.
Får det inte plats så skicka även mail till kassor@srtbk.se

Medlemsskapet löper per kalenderår 1/1 till 31/12
OBS! För att ha ett sammanhängande medlemskap, ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år!

Ett tips till våra uppfödare; Skänk ett valpgåvomedlemsskap för 100:- till dina valpköpare.

Man behöver inte äga en Bolonka för att vara medlem.

Ryska hundar 50-tal

Rysk 1