Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka klubben

Medlemskap

För att bli medlem i Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben betalar du/ni in medlemsavgiften som är 250:- för fullbetalande medlem samt 75:- för familjemedlem bosatt på samma adress för 2016.

Enklast att bli medlem är att betala in till
BGNR: 188-2976 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben

För medlemmar utanför Sverige:
BIC/iban HANDSESS / SE62 6000 0000 0007 4107 4478
Smedbyhov
605 91 Norrköping

Ange vad betalningen avser, namn, adress och telefonnummer samt mailadress.
Får det inte plats så skicka även mail till kassor@srtbk.se

Medlemsskapet löper per kalenderår 1/1 till 31/12
OBS! För att ha ett sammanhängande medlemskap, ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år!

Ett tips till våra uppfödare; Skänk ett valpgåvomedlemsskap för 100:- till dina valpköpare.

Man behöver inte äga en Bolonka för att vara medlem.

Ryska hundar 50-tal

Rysk 1