Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka klubben

Medlemskap

För att bli medlem i Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben betalar du/ni in medlemsavgiften som är 290:- för fullbetalande medlem samt 75:- för familjemedlem bosatt på samma adress för 2019.

Enklast att bli medlem är att betala in till
BGNR: 188-2976 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben

För medlemmar utanför Sverige:
BIC/iban HANDSESS / SE62 6000 0000 0007 4107 4478
Statsfruvägen 30
647 32 Mariefred

Ange vad betalningen avser, namn, adress och telefonnummer samt mailadress.
Får det inte plats så skicka även mail till kassor@srtbk.se   Du som redan är medlem behöver bara ange ditt namn och medlemsnummer. Har du flyttat eller bytt e-postadress så maila vår kassör.


Medlemsskapet löper per kalenderår 1/1 till 31/12
OBS! För att ha ett sammanhängande medlemskap, ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år!

Ett tips till våra uppfödare; Skänk ett valpgåvomedlemsskap för 100:- till dina valpköpare.

Man behöver inte äga en Bolonka för att vara medlem.

Ryska hundar 50-tal

Rysk 1

Bidrag vid genomfört BPH

Klubben har beslutat att sponsra deltagande i BPH till våra medlemmar med 200 kronor per MEDLEM och ÅR (oavsett antal hundar som genomför provet). Pengarna utbetalas efter ansökan till kassören (kassor@srtbk.se) och efter det att genomfört BPH registrerats hos SKK och uppgifterna blivit synliga på dess hemsida.

SDHK betalar dessutom ut ytterligare bidrag. Bidraget som är på 200 kr betalas ut en gång per hund gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott samt importerade hundar. Bidraget betalas även ut till uppfödare som är medlem och har sålt hund med bibehållen avelsrätt och/eller fodervärdsavtal. De ska då bifoga kopia på gällande avtal i sin ansökan till rasklubben. SDHK:s bidrag ansöker ni genom vår rasklubb precis som ovan.