Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka klubben

Det här gäller för att annonsera i valplådan

- Uppfödaren ska vara medlem i klubben 
- Uppfödare ska ha av SKK godkännt kennelnamn samt följa SKKs regler
- Inavelsgrad på kullen får vara högst 6,25%  
- Föräldradjuren ska ha känd patellastatus samt ska vara ögonlysta  
- Ögonlysningen får inte vara äldre än 12 månader vid parning
- Inga ärftliga ögonsjukdomar får ha påvisats vid ögonlysningen 
- Föräldradjuren ska vara utställda på officiell utställning med minst "Very Good"
- Uppfödaren ska betala in valpgåvomedlemsskap i klubben för sina valpköpare (100kr per såld valp) samt sända den nya medlemmens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon samt e-postadress) till klubbens kassör (kassor@srtbk.se)
- Annons ligger ute tills valparna är sex månader, för omplaceringar gäller sex månader från annonsen lagts upp
 

 

van gogh

Som valpköpare bör Du kontrollera föräldrarna på SKK/Hunddata för information om hälsoundersökningar och utställningsresultat.

Flera av klubbens medlemmar väntar valpar under 2018. Ni hittar kontaktuppgifter till alla under fliken Uppfödare. Det kan vara bra att hålla koll både här på klubbens hemsida, men också på uppfödarnas egna websidor för information om väntade och födda valpar. 


 


Namn:

Yvonne Smauelson
Kennelnamn:
La Gozzas
Telefon:
0703202396
E-post:
samuelson.t@hotmail.com
Moderns namn: La Gozzas Ölwa Reg nr SKK: AS11398/2016
Faderns namn: Malenkiy Prints Reg nr SKK: RKFR 3721676
Kull född:
20180313
Mer information om kullen:
13/3 Fick Nellie & Mio en kull på 3 st 2 hanar & 1 tik
La Gozzas Åke söker ett hem 
La Gozzas Ådi söker hem
La Gozzas Ågot kommer att flytta till Norge 
är ni intresserade av en hane så hör av er .
denna kombination gör att valparna har hel rysk stamtavla