Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka klubben

Årets Utställnings-Bolonka 2022

Poängberäkning

Bästa hane/bästa tik            10 poäng
2a bästa hane/bästa tik        8 poäng
3a bästa hane/bästa tik        6 poäng
4a bästa hane/bästa tik        4 poäng

Dessutom får bästa hane/tik 1 poäng för varje slagen hund i det egna könet. Hund som blir BIR får dessutom tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund även i det motsatta könet.

Beräknas på de 5 bästa poängen. Är hundens ägare inte medlem i SRTBK plockas den bort vid slutsammanställningen vid årsskiftet. Vid lika poäng kommer den före som slagit flest hundar vid enstaka tillfälle. Poängberättigade är alla officiella utställningar i Sverige.

De 15 hundar med högst poäng ser ni nedan.


 

Årets Rallylydnads-Bolonka 2022

Poängberäkning Rallylydnad

Poängen multipliceras med en koefficient enligt följande:

Nybörjarklass: 1,00

Fortsättningsklass: 1,10

Avancerad klass: 1,20

Mästarklass: 1,30


 

Årets Nosework-Bolonka 2022

Poängberäkning Nosework

Summan av erhållna poäng minskat med antal erhållna fel divideras med koefficienten 10. Till detta läggs extrapoäng för respektive klass:

NW1 - 0 poäng

NW2 - 3 poäng

NW3 - 6 poäng

Godkännt doftprov - 3 poäng 


 

Årets Lydnads-Bolonka 2022

Poängberäkning Lydnad

Ekipagets poäng divideras med klassens maxpoäng och sedan tar man det talet och adderar procentsatsen enligt nedanstående.

Startklass: maxpoäng 200

Klass I: maxpoäng 320

Klass II: maxpoäng 320

Klass III: maxpoäng 320

 

Startklass + (0%)

Klass I + (2%)

Klass II + (4%)

Klass III + (6%)


 

Årets Viltspårs-Bolonka 2022

Poängberäkning Viltspår 


 

Årets Agility-Bolonka 2022

Poängberäkning Agility


 

Årets Freestyle-Bolonka 2022

Poängberäkning Freestyle


 

Årets Heelwork to music-Bolonka 2022

Poängberäkning Heelwork to music