Årets utställnings bolonka 2022

Bild1

Årets Bolonkor

Årets Bolonkor            

Hundens ägare skall vara medlem i SRTBK för att få delta i

Årets Bolonka alla  kategorier.

De fem (5) bästa resultaten i respektive utställnings/tävlingsform under året får räknas.

Poängberättigade är alla officiella utställningar och tävlingar.

Kvalificeringsperiod är 1/1 – 31/12.

Årets Viltspårs-Bolonka 2023

Poängberäkning Viltspår 


 

Poängberäkning för Årets Bolonka i Viltspår.

Godkänt Anlagsprov  10 poäng

1:a pris   20 poäng  ökl

2:a pris   15 poäng  ökl

3:e pris  10 poäng  ökl

HP 10 extra bonuspoäng

Svenskt viltspårchampionat 10 extra bonuspoäng

Årets Agility-Bolonka 2023

Poängberäkning Agility


 

Poängberäkning för Årets Bolonka i Agility/Hopp

                                                          KLASS 1          KLASS 2        KLASS 3

Noll hinderfel och noll tidsfel          7 poäng         8 poäng       9 poäng

Noll hinderfel med tidsfel                 6 p                  7 p               8 p

1-5 hinderfel noll tidsfel                    5 p                  6 p               7 p

1-5 hinderfel och tidsfel                    4 p                  5 p               6 p

Målgång (ej diskad)      2 poäng

Vinnare i resp klass tilldelas 1 extra poäng

Diplom/Cert tilldelas 1 extra poäng

Agilitychampionat tilldelas 2 extra poäng

Årets Bolonka Utställning 2023

Poängberäkning för Årets Bolonka Utställning


Bästa hane/tik 10 poäng
2:a bästa hane/tik 8 poäng
3:e bästa hane/tik 6 poäng
4:e bästa hane/tik 4 poäng
Bästa hane/tik får dessutom 1 poäng extra för varje slagen hund i det egna könet.
Hund som blir BIR får dessutom tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen hund även i det
motsatta könet.
Vid lika poäng kommer den hund före som slagit flest hundar vid ett tillfälle.

Årets Aktiva Bolonka 2022

Bild1

Årets Rallylydnads-Bolonka 2023

Poängberäkning Rallylydnad

Poängen multipliceras med en koefficient enligt följande:

Nybörjarklass: 1,00

Fortsättningsklass: 1,10

Avancerad klass: 1,20

Mästarklass: 1,30

 

Årets Nosework-Bolonka 2023

Poängberäkning för Årets Bolonka i Nosework 

Poäng i tävlingen           NW1             NW2           NW3

100                                   30                  35               40

75-99                               20                  25               30

50-74                               15                  20               25

25-49                               10                  15               20

2-24                                                          7               10

Doftprov                            5                    5                5

SSE                                      2                    2                2

 

Årets Lydnads-Bolonka 2023

Poängberäkning Lydnad

Startklass: maxpoäng 200

Klass I: maxpoäng 320

Klass II: maxpoäng 320

Klass III: maxpoäng 320

 

Startklass + (0%)

Klass I + (2%)

Klass II + (4%)

Klass III + (6%)


 

Årets Freestyle-Bolonka 2023

Poängberäkning Freestyle


 

Poängberäkning för Årets Bolonka i Freestyle.

Klass 1   koeff   1,0

Klass 2   koeff   1,1

Klass 3   koeff  1,2

Certifikat/uppflyttning  1 extrabonuspoäng

Diplom/championat 1 extra bonuspoäng

Årets Heelwork to music-Bolonka 2023

Poängberäkning Heelwork to music


 

Poängberäkning för Årets Bolonka i Heelwork med musik.

Hundens erhållna poäng i den aktuella klassen multipliceras med följande koefficienter

Klass 1   koeff   1,0

Klass 2   koeff   1,1

Klass 3   koeff  1,2

Certifikat/uppflyttning  1 extra bonuspoäng

Diplom/championat 1 extra bonuspoäng