SRTBK:s Avelsrekommendationer

Rasklubbens Avelsrekommendationer 

- Att i avel använda hundar som är fysiskt och psykiskt friska.
- Rekommenderad högsta inavelsgrad (enl SKK) 6,25%.

- Att i avel använda hundar med känd patellastatus och att i avel inte använda en individ med officiell patellastatus grad 2 eller mer. Individer med officiell patellastatus grad 1 kan användas i avel men endast med individer som enligt intyg har patellastatus ua.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i SKK hunddatabas

- Att i avel använda hundar med ett känt officiellt ögonlysningsresultat ua, som inte är äldre än ett år vid parning, och där resultatet av ögonlysningsresultatet visar att hunden inte bär på någon ärftlig sjukdom eller misstänkt sjukdom av ärftlig karaktär.
Resultatet ska finnas infört under respektive hund i Skk hunddatabas.

 - Att i avel endast använda hundar som testats för PRCD-PRA med resultat N/N eller PRA/N. Hund med resultat PRA/N får endast paras med hund med resultat N/N. Resultat från dna test, alternativt båda föräldrarnas dna test, ska vara inskickat till klubb

- Att i avel använda hundar som uppnått fysisk och psykisk mognad.
Rekommendationen är att en tik får sin första valpkull tidigast kring två års ålder.
Rekommendationen är att en hanhund är minst ett år och hälsoundersökt, enligt ovanstående rekommendationer, innan den används i avel.

- Att i avel använda hundar som på officiell utställning erhållit minst Very good på en utställning arrangerad av klubb godkänd av FCI. (uppdaterat 2023.02.01)

- Att vara medveten om att det gagnar rasen att bredda avelsbasen och att inte överdrivet använda enstaka hanar s.k. matadoravel.

- Att stärka och bredda avelsbasen genom att importera nya individer som i minsta möjliga mån är nära besläktade med övriga, redan i SKK, registrerade individer.

- Att granska och utvärdera avelsarbetet regelbundet för att på bästa sätt behålla rasens särart och föda upp hundar som motsvarar rasstandarden.


Avelsrådet tar gärna emot synpunkter och stödjer dem som vill använda sin Russkaja Tsvetnaja Bolonka i avel!

 

Användbara länkar:

Dogwellnet logga

Kontaktuppgifter till våra avelsråd  (avel@srtbk.se 

 

 

 2023 01 18

Hämta Rasspecifik avelsstrategi

Uppfödarlista

För att stå med på klubbens uppfödarlista skall du vara fullbetalande medlem i rasklubben, ha av FCI godkänt uppfödarprefix . Samtliga uppfödare, både svenska och utländska, förbinder sig att följa både SKK's och Jordbruksverkets krav för hundhållning och avel, samt Bolonkaklubbens Avelsrekommendationer

 

Kostnaden är 150 kronor om året vilket betalas till  klubbens bankgiro 188-2976, eller till vårt Swish 1236716070, märk betalningen med ditt namn och/eller uppfödarprefix.
I denna avgift ingår att få annonsera sina valpkullar på klubbens hemsida enligt de regler som är beskrivna under fliken Avelsrekommendationer

Om du som uppfödare frångått dessa regler, kommer du och din kennels uppgifter att tas bort från listan.  Detta sker senast, och gäller ett år framåt, från det datum då valpkullen registrerats.
Detta för att denna lista ska visa att du som uppfödare gör det som krävs för att upprätthålla hälsa, sundhet, rastypiskt utseende och god mentalitet i din avel.
Gäller parningar gjorda fr o m 220825

 

Önskar du vara med på klubbens uppfödarlista fyll i formuläret här under och betala in 150 kronor, där med godkänner du villkoren för att finnas med på denna sida. 

20230118

Registrering på klubbens uppfödarlista

Önskar du vara med på klubbens uppfödarlista fyll i formuläret och betala in 50 kronor, på bankgiro 188-2976 märkt med namn och kennel namn.