Kontakta styrelsen

Du som önskar svar på frågor, har funderingar och ideer att dela med dig av
vänligen maila till styrelsen@srtbk.se  så kommer styrelsen att behandla frågan så snart som möjligt.
Frågor av vikt för föreningen kommer att diareföras och behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen 2022

 birgitts s

 Ordförande

Birgitta Schéle

styrelsen@srtbk.se

 

 Vice Ordförande

Cecilia Westin

web@srtbk.se

 

Jenny T

 Sekreterare

Jenny Thompson

styrelsen@srtbk.se

 Suppleant

VAKANT

 

Suppleant

VAKANT