I farten

Välkommen till sidan för klubbens uppfödare

Välkommen in på en sida som är till för oss som uppfödare av Russkaya Tvetnaya Bolonka.


I kolumnen till höger ligger det användbara länkar för oss som uppfödare. Statistik, fakta i olika ämnen vi behöver vara medvetna om inför avel, pågående arbeten/samtal bland rasens uppfödare mm. Det kan också handla om viktig information från SKK.

Här finner ni sidan med avelshanar


PRCD-PRA


När du gentestat din hund för PRCD-PRA kan du skicka in testresultat till klubben (web@srtbk.se), dessa listas de så att alla enkelt kan ta del av resultaten.

För att få med testresultatet på sidan ska det vara utfört hos veterinär som intygat hundens identitet och skickat testet. Det ska framgå vilken hund det gäller och vilken veterinärklinik som utfört testet.


LISTA MED TESTADE HUNDAR


Laboratorium: Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics. Observera attOptiGen inte längre erbjuder test för prcd-PRA (med undantag för pudel och retrieverraser under ytterligare en tid).


I dagsläget registreras inte resultaten av testen av SKK för vår ras då vi inte står under något hälsoprogram. Det kan ändå vara en god idé att ta med deras remiss och få den ifylld av veterinären, skulle det i framtiden vara så att de tar emot våra testresultat har vi dem till hands. 

Remiss SKK


Läs mer på SKK's hemsida HÄR.


N/N= Fri

N/PRA= Anlagsbärare

PRA/PRA= Affekterad

Vad menas med heriditärt fri

När båda föräldrarna är testade fria, och alltså inte kan ha nedärvt sjukdomsanlaget, anses hunden vara hereditärt fri. Det här gäller även om det är mor- och farföräldrarna som är friade, eller anfäder ännu längre bak. I dagsläget finns ingen begränsning av antalet generationer för hereditärt fria hundar


Är ett hereditärt friande resultat lika säkert som att testa sin hund?
Det finns alltid en viss osäkerhet i ett hereditärt friande resultat, särskilt om testresultaten som ligger till grund för det hereditärt friande resultatet ligger många generationer bak. En förutsättning är att hundarnas härstamning är korrekt, och att samtliga testresultat som ligger till grund för beteckningen hereditärt fri är korrekta.


Man har inom SKKs Avelskommitté beslutat om att införa en begränsning av antalet generationer för hereditärt fria hundar till 3, så snart tekniska och administrativa rutiner finns på plats för att genomföra detta, för de raser som omfattas av central registrering för defekten. Vi inom SRTBK följer det exemplet och kommer att räkna på samma sätt.

Källa hos SKK

Information avseende Patella


Patella betyder knäskål och luxation betyder förskjutning – patellaluxation innebär alltså att knäskålen hamnar ur led. Patellaluxation i ett eller båda bakbenen är en av de vanligaste ortopediska sjukdomarna hos hundar, och allra mest förekommer det hos små hundar.Patellaluxation orsakas av försvagning i strukturen kring knäskålen. Även skelettets vinklar och form från höft och längs hela bakbenet har betydelse.


Vad kan orsaka patella?

Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftligt. Arvsgång: Polygen nedärvning

Patellaluxation kan också vara orsakad av:

  • Fysiskt Trauma
  • Foder & felaktig kost
  • Näringsbrister under fosterstadiet
  • Näringsbrister de första 12 levnadsveckorna
  • Miljö, rörelse och rörelsemönster under uppväxt första året (t ex bristande/överdriven motion)
  • Icke normal konstruktion av höfter
  • Hormoner
  • Muskel/ligamentstatus

På SKK Avelsdata hittar man status på alla hundar som är patellaundersökta av en godkänd specialist.

Vi vill rekommendera alla valpfamiljer att låta undersöka sin bolonka vid ca 1,5 års ålder, eller då man upplever att muskulaturen är fullt utvecklad. Skulle det finnas någon avvikelse så kan man vidta lämpliga åtgärder för att förebygga en försämring i framtiden. Informationen är av största betydelse också för att avelsarbetet med rasens framtid ska vara så optimalt som möjligt